امروز: -
ورود یک بالون چینی به حریم هوایی امریکا دو سه روز است که بیش از حد انتظار در رسانه‌های ارمریکا بازتاب رسانه‌ای داده شده ات.
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵- ۱۶:۰۹
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha