امروز: -
وزیر بهداشت: عوارض سویه جدید کرونا به شدت موارد قبلی نیست و مانند سرماخوردگی است.
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵- ۲۳:۳۷
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha