امروز: -
اجساد هجده پناهجوی غیرقانونی افغانستانی که در داخل کامیونی در بلغارستان جان باخته بودند امروز به کابل رسید.
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴- ۰۰:۵۰
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha